Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief
 
Een bijzonder reisbedrijf
2x reisburo v/h jaar en onderscheiden met de Gazelle Award
Montys/Mondygo Travel Service b.v. respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van de websites: www.cruisetarieven.nl & www.montys.nl  (hierna: websites) Montys  spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Artikel 1: Doeleinden
Op de website kunt u op vier manieren uw persoonlijke gegevens aan Montys verstrekken.

I Vraag
Indien u uw gegevens invult omdat u een vraag heeft aan  Montys en de door haar aangeboden diensten, zullen deze gegevens alleen worden vastgelegd om uw vraag te kunnen beantwoorden.

II Nieuwsbrief
Indien u uw gegevens opgeeft omdat u een of meerdere nieuwsbrieven van Montys wenst te ontvangen, zal uw e-mailadres alleen worden gebruikt om u een nieuwsbrief te kunnen zenden. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door Montys. De overige door u opgegeven gegevens zullen worden gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief af te kunnen stemmen op uw persoonlijke situatie. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u op elk gewenst moment de toezending ervan stoppen door de instructies onderaan elke nieuwsbrief te volgen.

Wij maken gebruik van het z.g. "dubbele opt-in" systeem, waarmee gegarandeerd is dat een e-mail adres niet door derden aangemeld kan worden.

III Boeken
Montys verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is of dit vanwege wettelijke bepalingen van ons wordt verlangd.

Om uw order te kunnen verwerken moeten we de noodzakelijke gegevens over u doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij, cruise maatschappij  autoverhuurder, het hotel, de touroperators of andere betrokken partijen. Het betreft hier gegevens als namen, geboortedata en voorkeuren. Overige informatie welke u invult (adresgegevens, telefoonnummers en email-adres) zullen wij in ons bestand houden.

We verstrekken alleen essentiële informatie die noodzakelijk is om uw boeking uit te kunnen voeren.

Onze leveranciers zijn in toenemende mate verplicht om aan de diverse lokale autoriteiten, zoals douane- en immigratiediensten, de persoons- en reisgegevens van haar klanten mede te delen. Dit geldt bijvoorbeeld voor luchtvaartmaatschappijen en indien u reist naar of via de Verenigde Staten (U.S.A) of Canada. Het verstrekken van deze informatie geschiedt in het belang van uw veiligheid. Ofschoon Vliegtickets.nl uw persoonsgegevens aan de leverancier beschikbaar dient te stellen, is bovenstaande noodzaak een verantwoordelijkheid en activiteit van de leverancier. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dit voor het verstrekken van uw boekingsopdracht te melden.

Montys behoudt zich het recht voor om gegevens te verstrekken aan de daarvoor bevoegde autoriteiten, indien sprake is van fraude of misbruik van betaalmiddelen, dan wel dat een gebruiker opzettelijk schade veroorzaakt door het gebruik van onze website

IV Solliciteren
Bij sollicitaties verzamelen wij persoonlijke informatie zoals naam en adres om met sollicitanten in contact te treden over hun sollicitatie. Ook wordt gevraagd om demografische informatie, die alleen wordt gebruikt bij het werven van nieuw personeel. Geen van de hierboven genoemde informatie wordt gedeeld met derden.

Artikel 2: Derden verstrekking
Montys  zal de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Artikel 3: Algemene informatie
Voor Montys is bepaalde algemene informatie over haar websitebezoekers interessant. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht door de bezoekers van de website, wanneer haar website wordt bezocht en/of bezoekers terugkeren op haar website. Deze algemene informatie kan worden gebruikt voor het interne marktonderzoek van Montys en kan hierdoor haar website en de door haar aangeboden diensten beter afstemmen op de wensen van de bezoekers.

I Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies welke wij via Adatus verzamelen. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen je computer of de bestanden die op jouw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om jouw computer te herkennen.
Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten uw voorkeur hebben. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het "help" menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond.

Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Artikel 4: Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment Montys verzoeken om uw persoonsgegevens uit haar database te verwijderen of deze gegevens te wijzigen door het sturen van een e-mail naar reisburo@montys.nl  wij zullen zo spoedig mogelijk aan dit verzoek voldoen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid van Montys kunt u een e-mail sturen naar het bovengenoemde e-mailadres.

Artikel 5: Diversen
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens (P-0015554).
Montys kan in de toekomst besluiten haar privacyverklaring te wijzigen indien zij andere persoonsgegevens wenst te verwerken of, indien zij de doeleinden van de verwerking van deze gegevens wenst te wijzigen en/of deze gegevens aan partijen zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de privacyverklaring. Montys adviseert daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe toegewezen rechtbank en rechter.