Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief
 
Een bijzonder reisbedrijf
2x reisburo v/h jaar en onderscheiden met de Gazelle Award
MONTYS Cruisetarieven sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze site de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt MONTYS Cruisetarieven geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door MONTYS Cruisetarieven gecreëerde site.
De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. MONTYS Cruisetarieven geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van MONTYS Cruisetarieven zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. MONTYS Cruisetarieven is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen. MONTYS Cruisetarieven is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

(c) Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.